Supreme x Timberland Spring 2020
Supreme x Timberland Spring 2020

Supreme x Timberland Spring 2020

ต่อกันที่อีกหนึ่ง collaboration จาก Supreme และ Timberland ในคอลเล็คชั่นที่มีชื่อว่า Supreme x Timberland Spring 2020 ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา และวางจำหน่ายในช็อปที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 28 มีนาคม โดยในคอลเล็คชั่นนี้ประกอบด้วย 3 ไอเท็ม ได้แก่ หมวกทรง 6-Panel จำนวน 6 สี, Crewneck Sweater จำนวน 3 สี และสุดท้ายกับรองเท้า Euro Hiker Low ที่มาพร้อมตัวเลือกจำนวน 3 สี ได้แก่ สีดำ, แดง และเหลือง ซึ่งถือเป็นสีที่แบรนด์ Supreme ใช้อยู่บ่อย ๆ ในส่วนของวัสดุของรองเท้าที่ใช้ Patent Leather ที่มีความเงาเป็นหลัก และยังมีการใช้ยางรีไซเคิลสำหรับพื้นรองเท้าอีกด้วย

โดยในคอลเล็คชั่นนี้ประกอบด้วย 3 ไอเท็ม ได้แก่ หมวกทรง 6-Panel จำนวน 6 สี, Crewneck Sweater จำนวน 3 สี และสุดท้ายกับรองเท้า Euro Hiker Low ที่มาพร้อมตัวเลือกจำนวน 3 สี ได้แก่ สีดำ, แดง และเหลือง ซึ่งถือเป็นสีที่แบรนด์ Supreme ใช้อยู่บ่อย ๆ ในส่วนของวัสดุของรองเท้าที่ใช้ Patent Leather
ที่มีความเงาเป็นหลัก และยังมีการใช้ยางรีไซเคิลสำหรับพื้นรองเท้าอีกด้วย

ราคาของรองเท้าอยู่ที่ 24,200 เยน หรือประมาณ 7,300 บาท โดยผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ช็อปของ Supreme ต้องปิดอย่างไม่มีกำหนด ทาง Supreme ก็ใจดีช่วยงดค่าส่งสินค้าสำหรับยอดซื้อ 150 เหรียญสหรัฐขึ้นไป